Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Okoljsko izobraževanje

V podjetju LIMNOS se zavedamo, da je izobraževanje javnosti o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave izjemnega pomena, saj le na tak način strokovna priporočila in nova spoznanja na področju okoljevarstva lahko postanejo vsakdanja praksa pri novih posegih v okolje.

V ta namen razvijamo različne oblike izobraževanj za razlčne ciljne publike: učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol, študentje visokošolskega in univerzitetnega študija, upravljavci in vzdrževalci komunalne infrastrukture v občinah, širša strokovna in laična javnost.
Izobraževalne aktivnosti izvajamo v obliki:

  • organizacije tematskih konferenc, seminarjev in predavanj
  • organizacije strokovnih ekskurzij  - ekoremediacijske tehnologije
  • izvajanja študentskih praks
  • mentorstva pri izvedbi diplomskih, magistrskih in doktorskih del
  • zasnove in izvedbe tematskih učnih poti

Več informacij

O naši aktivnosti na tem področju pričajo številne izdane publikacije kot so članki, knjige, zborniki konferenc in izvedene seminarske naloge ter diplomska, magistrska in doktorska dela.

Hitre povezave

Limnos Reference s področja okoljskega izobraževanja
Limnos Nazaj na storitve LIMNOS
Limnos Pošljite nam vprašanje
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih