Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Predstavitev podjetja
LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1994. V podjetju se ukvarjamo z raziskovanjem, razvojem in uporabo naravnih ekosistemov za zaščito in obnovo okolja. Iz začetnih raziskav na področju vodnih ekosistemov in razvoja čiščenja odpadnih voda z rastlinskimi čistilnimi napravami (RČN) smo danes razširili dejavnost na ponudbo različnih sonaravnih rešitev okoljskih problemov, kot posledic delovanja človeka. Naše rešitve obnove in varovanja okolja, ki upoštevajo pomen, zgradbo in delovanje ekosistemov imenujemo EKOREMEDIACIJE (ERM).

Za razvoj inovativne tehnologije rastlinskih čistilnih naprav je bilo podjetje LIMNOS nagrajeno s prestižno evropsko okoljsko nagrado Lillehammer, s katero je predstavljeno tudi na promocijskem plakatu Slovenije »Country of Excelence«. Poleg omenjene nagrade, je podjetje prejelo še evropski nagradi za sonaravno sanacijo deponij in kondicioniranje onesnaženih virov pitne vode.

Trenutno v podjetju razvijamo številne nove ekoremediacijske tehnologije, kot so metode zaščite vodnih virov, ekoremediacije v območjih NATURA 2000 in druge.

S svojimi izdelki in storitvami smo prisotni tako doma kot v tujini.  Z raziskovalnim delom in izkušnjami zaposlenih sodelujemo s številnimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji in Evropi. ERM kot način varovanja okolja so vgrajene v izobraževalne procese srednjih šol in univerz v Sloveniji in državah JV Evrope.

Vodilo našega razvoja in dela je »Z NARAVO DO ČISTEGA OKOLJA«.Več informacij

Paradni konj podjetja Limnos d.o.o. je produkt LIMNOWET. Limnowet predstavlja naravni sistem čiščenja odpanih voda s pomočjo rastlinskih vrst.

Hitre povezave

Limnos Reference s področja RČN
Limnos Pregled storitev podjetja LIMNOS
Limnos Pošljite nam vprašanje
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih