Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Raziskave in razvoj
V podjetju LIMNOS se zavedamo potrebe po stalnem razvoju in nadgradnji obstoječih metod, produktov in storitev. V ta namen imamo registrirani dve raziskovalni skupini (Raziskovalna skupina za ekologijo voda in Skupina za ekoremediacije) na Agenciji republike Slovenije za raziskovalno dejavnost - povezava.

S sodelovanjem na različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih še naprej razvijamo in nadgrajujemo naše storitve in produkte. Pri tem se povezujemo s številnimi raziskovalnimi organizacijami, podjetji in univerzami doma in na tujem.
Produkti našega raziskovalnega dela se odražajo v številnih znanstvenih objavah v recenziranih mednarodnih revijah in konferencah kot tudi izvedenih projektih v naravi.
Naše nadaljne raziskovalno delo sega na področja:

  • čiščenje odpadnih voda v hibridni sistemih RČN
  • uporaba hitrorastočih lesnih vrst za čiščenje vode in pridobivanje biomase
  • razvoj kompostnih gred za sušenje in mineralizacijo grezničninh muljev
  • razvoj sistemov čiščenja in ponovne uporabe meteornih odpadnih voda
  • razvoj naravnih plavalnih bazenov
  • razvoj ekoremediacijskih sistemov za izboljšanje kvalitete lokalnih virov pitne vode
  • razvoj uporabe in umestitve omilitvenih ukrepov za ohranjanje ekološkega statusa vodotokov ob odvzemih vode
  • ekoremediacijske ureditve akumulacij za doseganje večnamembnosti
  • razvoj inovativnih metod v izobraževanju na področju uporabe ekoremediacij (elektronske vsebine, laboratorijski modeli, modeli v naravi,..)
  • možnosti uporabe alg pri proizvodnji biogoriv, kot vir biomase, farmacevtskih sredstev, hrane, pri čiščenju odpadnih voda itd.

Več informacij

Za dodatne informacije o posameznih projektih si lahko preberete v rubriki reference.

Hitre povezave

Limnos Reference s področja raziskav
Limnos Nazaj na storitve LIMNOS
Limnos Pošljite nam vprašanje
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih