Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Ekoremediacije in druge storitve
Rastlinske čistilne naprave LIMNOWET® Revitalizacije vodotokov Ekoremediacije degradiranih
tal in sedimentov
Prijave projektov
na razpise
Vegetacijski pasovi
(in filtri)
Ekoremediacije
stoječih voda
Ostale okoljske storitve Okoljsko izobraževanje

Rešitve za ohranjanje narave in varovanje okolja

Pri načrtovanju rešitev ohranjanja narave in varovanja okolja v podjetju LIMNOS upoštevamo sisteme in procese, ki potekajo v naravnih ekosistemih. Neskončne možnosti kombinacij različnih sestavnih delov žive in nežive narave nam omogočajo izvedbo rešitev, ki so prilagojene različnim ekološkim, klimatskim in ekonomskim razmeram.

V letih svojega delovanja je podjetje LIMNOS izoblikovalo številne rešitve za obnovo in zaščito okolja. Celoten spekter rešitev in produktov združujemo pod pojmom EKOREMEDIACIJE.

EKOREMEDIACIJE vključujejo sisteme in procese, ki potekajo v naravnih in grajenih ekosistemih ter ščitijo okolje ali ga obnavljajo. Ekoremediacijske rešitve nam omogočajo:
  • trajnostno večnamensko gospodarjenje z vodnimi in kopenskimi ekosistemi, ki omogočajo celovit razvoj posameznih območij in prispeva k sožitju človeka in narave,
  • ekonomsko in ekološko, predvsem pa dolgoročno najuspešnejši način varovanja okolja.
Limnos storitve
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih