Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Vegetacijski pasovi
V podjetju LIMNOS načrtujemo vegetacijske pasove z namenom preprečevanja in zmanjšanja netočkovnega onesnaževanja.

Naše storitve

 • izdelava strokovnih podlag
 • izdelava idejnih rešitev
 • izdelava projektne dokumentacije
 • nadzor nad gradnjo in izdelava načrta vzdrževanja

Namen vegetacijskih pasov

V široki paleti možnosti oblikovanja vegetacijskih pasov, filtrov in mejic, naravnih otokov in povezovalnih koridorjev, smo razvili učinkovite metode:
 • preprečevanja netočkovnega onesnaževanja voda s kmetijskih in urbanih površin
 • zaščite obdelovalnih površin pred erozijo
 • zaščite in preprečevanja pred negativnim vplivom vetra, širjenja hrupa in smradu
 • preprečevanje oziroma zmanjšanje prašnih delcev
 • ohranjanja naravnih ekosistemov v kulturni krajini

Prednost vegetacijskih pasov

Naše rešitve so ciljno usmerjene na reševanje izpostavljenega okoljskega problema, hkrati pa nudijo večnamenske rešitve:
 • zaščita podtalnice, vodotokov in stoječih voda ter izboljšanje kvalitete vode (odstranjevanje onesnaževal)
 • ohranjanje biološke pestrosti - biodiverzitete in ogroženih biotopov in s tem večanje stabilnosti ekosistemov
 • ohranjanje tal (preprečevanje erozije)
 • ponujajo možnosti ekonomske izrabe (pridobivanje krme, lesne biomase, uvajanje tematskih učnih poti)
 • nudijo zaščito in varnost (prašni delci, hrup, veter, smrad)
 • izboljšajo estetske in vizualne kvalitete krajine
 • nudijo rekreacijske možnosti

Več informacij

Vegetacijski pas je pas drevesne in grmovne vegetacije na meji med kmetijskimi zemljišči (mejice), ob rekah, potokih in jezerih (blažilna cona), cestah in industrijskih objektih (protiprašne in protihrupne bariere), ob virih pitne vode ipd.

Hitre povezave

Limnos Reference podjetja Limnos d.o.o.
Limnos Nazaj na storitve LIMNOS
Limnos Pošljite nam vprašanje
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih